Material Flow Controller

De spin in het web, de digitale teamleider

Om de logica en de automatisering van het sterilisatieproces te realiseren is een IT applicatie ontwikkeld die bestaande informatie uit het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) verwerkt en omzet naar verschillende logische processen.

De beschikbare informatie (denk aan netinformatie, werkplekinformatie, etc.) wordt door de Material Flow Controller (MFC) omgezet in digitale logica voor het automatiseringsproces. De MFC softwarelaag wordt wel de Level 2 software genoemd. Vanuit deze intelligente softwarelaag, de MFC, wordt zowel informatie uitgewisseld met het besturingssysteem van de CSA inrichting en met machines of installaties van derden zoals de wasmachines of sterilisatoren (level 1 software) als met een bovenliggend ZIS systeem (zoals ChipSoft/HiX/Epic). De bovenliggende softwarelaag wordt aangeduid als Level 3 software (zie onderstaand schema).

Functionaliteiten

  • Koppelen van data netten en manden
  • Samenstellen van sterilisatiebatches
  • Bepalen van doellocaties
  • Bepalen van werkvolgorde (Cito/spoed netten)
  • Opslagbeheer
  • Interface en instelling van Ziekenhuis Informatie Systeem
"Weten wat een digitale teamleider voor u kan betekenen?"
Jan Groothedde Programma manager FOSKE
Stel uw vragen