FOSKE
Het antwoord op het tekort aan vakmensen en gezond oud worden op de CSA.
Introductie
FOCUS OP DE MENS EN MACHINE

Het reinigen, steriliseren en gereedmaken van medische instrumentarium is een complex en veeleisend proces. Met FOSKE zetten we track & trace en vision technologie in, samen met autonoom rijdende robots. Hier voegen we intelligente ‘material flow control’ software aan toe om de interactie en efficiency tussen medewerkers, machines en afdelingen te optimaliseren. Het resultaat is een uiterst efficiënt en ergonomisch sterilisatieproces op de CSA, waar medewerkers steriele medische hulpmiddelen (MSMH) zich volledig kunnen richten op hun specialistische werkzaamheden.

Zorgbestendig voor de toekomst
MINDER ARBEIDSINTENSIEF, DOEN WAAR SPECIALISTEN GOED IN ZIJN

Binnen de zorg is er een tekort aan personeel en dit zal volgens de voorspellingen alleen maar toenemen. Dit geldt ook zeker voor de centrale sterilisatie afdeling, waar nu al een tekort is aan gespecialiseerde medewerkers (MSMH). Naast het tekort blijkt het dat medewerkers veel tijd kwijt zijn aan registratie, logistieke bewegingen, spoed activiteiten, zoekwerk, controles, enz. Ofwel allerlei zaken wat indirect in relatie staat tot het steriliseren van medisch instrumentarium.

Ergonomie
MENSELIJK, ERGONOMISCH EN GEBRUIKERSVRIENDELIJK: WERK OM TROTS OP TE ZIJN

De CSA van morgen is een samenspel tussen mensen, machines en robots. De laatste twee maken het mensenwerk lichter, aantrekkelijker en minder foutgevoelig. Automatisch transport neemt het zware tilwerk letterlijk uit handen. De gebruikersvriendelijke werkstations van FOSKE zijn ergonomisch (in hoogte verstelbaar) en lean ingericht, en vergroten daarmee de ergonomie en het werkplezier. Niet alleen het instrumentarium maar ook werkinstructies worden (digitaal) bij de werktafels aangeleverd. Het resultaat: een uitermate gebruiksvriendelijk en veilige werkomgeving voor CSA medewerkers.

Intelligente efficiëntie
LOGISTIEKE INTELLIGENTIE, VRAAGGESTUURDE MATERIAAL FLOW, TOT 40% EFFICIËNTER

De ‘material flow control’ (MFC) software van FOSKE maakt het systeem echt uniek. Onze MFC wordt volledig geïntegreerd met uw Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). Zo heeft u volledige controle over de kwaliteit van werken en het borgen van processen, zoals prioriteitstelling, keuze sterilisatiemethode en werkverdeling. Dat maakt vraaggestuurd werken mogelijk. Het inpassen van een spoedaanvraag is bijvoorbeeld geen enkel probleem. Daarnaast verhoogt vraaggestuurd werken de efficiency en werkplezier, en worden kosten bespaard.

Kwaliteit
MACHINEVEILIGHEID, PRODUCTVEILIGHEID, PATIËNTVEILIGHEID, CONTAMINATION CONTROL

Uw CSA speelt een cruciale rol in de patiëntveiligheid bij operaties. Het FOSKE automatiseringsplatform helpt u om de hoogste kwaliteitsnorm van de reiniging en sterilisatie van medisch instrumentarium te kunnen waarborgen. Met FOSKE worden protocollen feilloos gevolgd zonder in te leveren op flexibiliteit en output.

Maatwerk
MODULAIR MAATWERK, PERSOONLIJKE WENSEN EN EEN PASSENDE OPLOSSING

Het automatiseren van uw CSA met FOSKE past in het streven naar toekomstgerichte gezondheidszorg. Met deze oplossing realiseren wij een efficiencyslag tot wel 40% voor de gehele CSA-afdeling. Ook de aanschaf- en voorraadkosten van medische instrumenten kunt u beter beheersen. En dat terwijl u de kwaliteit van uw CSA vergroot. Om de maximale potentie van CSA automatisering volledig te ontsluiten, is maatwerk cruciaal. We denken mee over hoe we de beschikbare ruimte in zowel nieuwbouw als bestaande bouw optimaal kunnen benutten. Wat de beste routing is. We betrekken uw medewerkers bij het ontwerpen van hun werkplekken. Pas als we een compleet beeld hebben, ontwikkelen we de best passende oplossing voor uw CSA. En omdat FOSKE een modulair systeem is, lukt dat altijd.